BACKGROUND.jpg

Effektivisera lokalvården
med datadrivna insikter.

I en föränderlig värld där efterfrågan och utbudet ständigt förändras är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna som uppstår. För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap och digitala verktyg.

Våra digitala verktyg hjälper dig att arbeta effektivt och smart!

Avista Time är en tjänsteleverantör med lång och gedigen branscherfarenhet som hjälper er att ta vara på kraften av datadrivna verksamhetssystem. Tillsammans med er skapar vi verksamhetsnytta för er och mervärden för era kunder.

Kvalitetskontroller
 

 

Direkt kommunikation inom organisationen och med kunder.

Effektivisera scheman
 

 

Närvaro och frånvarorapportering via vår mobila app, myAvistaTime.

Optimering av logistik och rutter.
 

 

AI-driven schemaplanering som ger rättvisa scheman i realtid.

Balanserade och effektiva scheman

Egen när-och-frånvarorapportering via vår mobila app.

Kundplanering med optimering av logistiken

AI-driven schemaplanering som ger rättvisa scheman i realtid.

Kvalitetskontroller -
temperaturmätare för er kvalitet

Direkt kommunikation inom organisationen och med kunder.

Vad gör avista Unikt SE.png
Avancerad plattform
Branschkunskap
Ledande kundservice 

Endast Avista Time har kunskapen och förmågan att uppfylla alla våra kunders behov. Med ett integrerat system förenklar Avista Time hela planeringen och den operativa styrningen.

Samarbete som skapar kvalitet och lönsamhet
MTR.png