top of page
A close up of code displayed on a screen

Teknik

Integration

Tekniken ska vara ett hjälpmedel för att tillvarata resurser, både människa och maskin, på det bästa och mest effektiva sätt.

 

Avista Time levererar det modernaste mobila IT-systemet för servicesektorn som en mobil molntjänst.


Avista 5, (femte generationen Avista system) är byggt för såväl små som stora organisationer och hanterar både interna och externa användare i systemet. För oss är enkelhet, flexibilitet och prestanda en självklarhet för att kunna tackla dagens utmaningar i serviceindustrin.

 

Med dagens förändringar är det viktigt att kunna anpassa sig till de behov och krav som leveransprocessen kräver. Det måste vara enkelt för att snabbt kunna genomföra en förändring och flexibelt för att kunna anpassa systemet efter den egna organisationens behov och kundens krav på rapportering.

 

Driftsäkerhet och prestanda är en förutsättning för organisationer som arbetar 7/24/365, 100 % Mobilt, On-line och Off-line.

bottom of page