top of page
BACK.png

Bättre schemaläggning
utifrån kunders varierade behov

Med Avista optimerar du schemaläggning med hänsyn till kunders krav på leveranser samtidigt som du skapar en bra balans med personalens scheman.

Bättre schemaläggning

Med Avista optimerar du schemaläggning med hänsyn till kunders krav på leveranser samtidigt som du skapar en bra balans med personalens scheman.

A dynamic graph showing superior workforce management

Flextid

Kalkylera flextid utifrån tjänstgöringsgrad eller planerade arbetspass. Redigera det på webben eller ta fram flextidsrapporten på webb och mobil.

Bemanning

Avista bemanning utgår alltid från kundernas eller medarbetarnas behov och där vi i Avista kan ta hänsyn och optimera för att få till den bästa bemanningen utifrån dessa krav.

A portrait of a smiling man.jpg

Bemanning

Avista bemanning utgår alltid från kundernas eller medarbetarnas behov och där vi i Avista kan ta hänsyn och optimera för att få till den bästa bemanningen utifrån dessa krav.

A Person Holding up a phone with an absence report.jpg

Närvaro och Frånvaro

Avista Time 5 tar hand om in och utstämpling med mobilen och skapar kvitto på närvaro. All information integreras automatiskt med flera lönesystem och personalplaneringsfunktionen.

GPS

QR

NFC

Kundplanering med optimering av logistiken

Kvalitetskontroller -
temperaturmätare för er kvalitet

message.gif

Kvalitetskontroll

message.gif

Optimering av logistiken

ruttplanering.gif
bottom of page