top of page

Integritetspolicy

Nedan tydliggörs ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Informationen ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Avista Time i Norden AB (nedan benämnd Avista Time), Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm, är programleverantör av mobil och webbaserade program, som nedan kallas “Avista”. Avista Time är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Avista och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att genomföra drift och leverans av Avista. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter i Avista är “Kunden” som är det registrerade bolaget hos Avista. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Avista kallas nedan för “Användaren”. I Avista finns rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Avista med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Avista Time avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Avista.

 

Avista Time i Norden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Avista

  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Avista via datorn eller mobilen

  • du har en fråga och/eller kontaktar oss

  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Alla användare och i många fall kunder i Avista har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online-identifikationer hos oss för att kunna använda Avista. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online-identifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

 

Varför behandlar Avista Time dina personuppgifter?

Avista Time samlar in personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Avista och fullgöra avtalade åtaganden, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av de tjänster vi levererar. Vi gör det för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för marknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera er order, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Avista, för att du ska kunna använda Avista, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka av dina användare och kunder som använder Avista. Vid användningen av Avista godkänner du att appen på webben och i mobilen ger tillgång till de funktioner som krävs för att levererar beställda funktioner eller processer. Besöker du avistatime.com publika hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar Avista Time personuppgifter med?

I användningen av Avista eller funktioner i Avista kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Avista Time både inom och utanför EU/EES. Avista Times leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att vi ska kunna tillhandahålla Avista och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi kan dela  personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende med oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Väljer du att aktivera en integration till ditt konto i Avista kommer vi att dela de personuppgifter som den integratören kräver för att kunna möjliggöra driften.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Avista Time sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Avista Time radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en skälig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Avista programmet via avistatime.com (efter inloggning) raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss och då är vi behjälpliga att lösa problemen. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos Avista Time har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter eller vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på kontakt sidan.

bottom of page