top of page

Insta 800

SS 62 78 01 och SS-INSTA 800-1:2018

INSTA800 är en nordisk standard som beskriver ett system för fastställning och bedömning av städkvalitet.  INSTA800 används inom myndigheter, regioner, kommuner, industri, transport-sectorn och kontor som ett objektivt hjälpmedel för att mäta kvalitet.

Avista mobila app gör det enkelt och effektivt att arbeta digitalt med planering, genomförande och uppföljning av kvalitetskontroller.

bottom of page