top of page

Hygienstandarden

Dansk hygienstandard DS 2451-10 erbjuder vårdsektorn i Sverige ett säkrare sätt att beskriva krav på städning för att förebygga infektioner. Standarden är unik i sitt slag i världen genom att fastställa nivåer för ytors renhet och anvisa metoder för kvalitetsuppföljning. Den finns nu översatt till svenska och kan användas inom ramen för ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Denna modul är ett komplement till INSTA800 och gör det smidigt även utföra Hygienkontrollen i samma app.

bottom of page