top of page

Avista Kvalitetsmetod

Denna metod är flexibel och går att anpassa till olika verksamheter. Det finns 3 grundelement som den bygger på: Lokaltyper, Kontrollpunkter och Kvalitetsnivåer.

Antal lokaltyper, kontrollpunkter och kvalitetsnivåer är obegränsade. Metoden går att använda för adhoc-baserade kontroller men även på inplanerade, t ex månads- eller kvartalskontroller. All info är tillgänglig på vårt mobila cloud stystem.

bottom of page