top of page

Avista Time inleder samarbete med Städkörkortet Städutbildningar i den digitala satsningen

Uppdaterat: 14 dec. 2022


För lokalvårdaren är löpande utbildning lika viktigt som att vara delaktig i den egna planeringen om medverkan i sitt egna arbete. Det märktes tydligt under 2020. Det gäller i alla branscher. Engagerade medarbetare gör oftast ett bättre arbete och är inte lika ofta sjuka. Ökad digitalisering skapar nya möjligheter och nya förutsättningar på tydlighet och lokalvårdarens förmåga. Innehållet i den löpande utbildningen måste anpassas till verkligheten. Få aktörer levererar allt. Det gäller såväl beställare, utförare, slutkund som alla leverantörer inom ekosystemet ”lokalvård”. Tillsammans i samverkan blir alla starkare och kan ta ett större gemensamt samhällsansvar. Detta förutsätter god kommunikation och en grundinställning till att samarbete lönar sig.


”Avista Time har digitaliserat alla operativa processer för lokalvården under mer än femton år. I vår studie med Sveriges regioner 2021 framgick det tydligt hur viktigt fortsatt utbildning är för de anställdas engagemang. Ramarna sätts av förväntningar och förutsättningar att göra ett bra arbete. Digitala verktyg är lätta att använda. Det som är lätt är kul. Alla måste veta vad som är möjligt och kunna kommunicera med varandra. ” säger Ulf Gullstedt, vd på Avista Time.


Med samarbetet runt ”Städkortet med Yrkessvenska” möts två olika och erfarna aktörer som tillsammans skapar nya förutsättningar till ökad språkförståelse och insikt i vad som behövs för fortsatt digitalisering och framgångsrik bemanning av lokalvården de kommande åren.


”Vi står för idé och manus och samarbetar med Anita Nordlund, Wacano, och Lotta Simonsson, Swedish 4U. Vi har jobbat med Avista Time i många år och ser synergier från ett stärkt samarbete. I Sverige talas det om att lokalvård är ”enkla jobb”. Det krävs RÄTT kompetens att klara även ”enkla jobb”. Lokalvård är ett yrke som också ställer krav på rätt kunskap” säger Christina Holmefalk.


Att jobba tillsammans inom ekosystemet vinner alla parter på. För att kunna samverka måste det dock finnas en högre grad av transparens och samsyn. Det gäller även sambandet beställare och leverantörer.


”Vi har arbetat tillsammans med Christina Holmefalk under många år i olika former och vi älskar den energi och det engagemang som hon tillför. Bakgrunden till att Avista vill vara med och bidra är att vi under våra år i branschen mött olika utmaningar i form av kommunikationsproblem på grund av språk samt brist på kunskap och information. Vi vill nu vara med att tillgängliggöra och bidra med ökad kunskap till ett aktivt lärande genom ett digitalt arbetssätt oberoende var du är någonstans.” avslutar Ulf.


Christina Holmefalk Städutbildningar är företaget som fokuserar på städutbildningar och konsultverksamhet inom städbranschen och vänder sig till alla som är sysselsatta och verksamma inom professionell rengöring i Sverige. Det gäller städorganisationer både inom offentlig och privat sektor. Städentreprenörer stora som små, samt företag som arbetar med hushållsnära tjänster. Ledstjärnan är att ständigt se till att branschen utvecklas, och att fler kompetens utvecklas. www.vamosviajes.se

.

Avista Time har sedan 2004 hjälpt personalintensiva tjänsteorganisationer inom lokalvård, FM och sjukvård, att förenkla, utveckla, förbättra och kvalitetssäkra sin verksamhet genom mobila och webbaserade molntjänster, från den dagliga planeringen, leveransen, uppföljning och samt långsiktiga planeringen. Tjänsterna stödjer och förbättrar alla operativa och taktiska processer för operatörer, små som stora, genom att även använda automation och AI. www.avistatime.com

För mer information

Ulf Gullstedt Avista Time AB E-post: ulf.gullstedt@avistatime.com Tel nr: +46 70 663 78 00

Christina Holmefalk Christina Holmefalk Städutbildningar E-post: kontakt@vamosviahes.se Tel nr: +46 76 021 41 12

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page