top of page

Digitala kartor driver FairPlay inom städbranschen

Uppdaterat: 10 juni 2022Digitala kartor driver FairPlay inom städbranschen

PUBLICERAD DEN AV SVEN HULTIN

Städbranschen har många utmaningar men framförallt stora möjligheter framöver. Rent operativt har vi tillsammans med våra kunder digitaliserat alla grundprocesser. Det ger total överblick i realtid och blir snabbt det nya normala för de fyra aktörerna involverade:

  • De som köper

  • De som säljer

  • De som utför

  • De som utnyttjar lokalerna

Myter och fusk förstör branschen. Ett renare Sverige kräver professionella upphandlingar från båda sidor. För att krossa myterna i branschen och samtidigt vara lönsam finns det ett antal hacks alla måste lyckas med. Det viktigaste är bland annat snabbt kunna enas om rätt prissättning för avtalat kvalitet och frekvens redan från början i upphandlingen där parterna har samsyn. Lösningen är digitala kartor. Rätt prissättning för avtalad tjänst avgörs i början ”Många gånger när det går fel i en relation mellan kund och leverantör är när respektive parter endast söker lösningar för egen vinnings skull och inte för helheten. Då blir sällan någon vinnare. – Ulf Gullstedt, vd Avista Time Pris, tid och kvalitet hänger ihop likt tre sidor på en triangel, även om man tänker städa. Om alla parter utgår från samma information från början är det lättare att uppskatta arbetsinsatsen som krävs för att uppnå förväntad kvalitet. Det förekommer att anbudsunderlaget är bristfälligt och saknar detaljinformation eller är inaktuellt. Hur och när ska exakt vad städas av vem? Steg 1. Dela upp ytorna !


Steg 2. Beskriv ytorna ! Som köpare har man ett professionellt ansvar för avtalsenlig lön, och borde dela med sig av avverkningsgrad och faktisk nedlagd tid från föregående leverantör, om detta finns. Vad föregående avtal kostade är ointressant. Behovet kan ha ändrats. Kvaliteten kanske frekvensen inte uppnåddes enligt tidigare avtal, eventuellt på grund av fel förutsättningar?


Steg 3. Klassificera ytorna ! Det är svårt att kalkylera och prissätta den nödvändiga arbetsinsatsen för förväntad kvalitet per yta utan ett komplett och aktuellt underlag. Ju bättre underlag leverantören får av upphandlaren desto mer korrekt kalkyl blir det. Tillsammans kan de verifiera arbetsinsatsen för olika kvalitetsnivåer. Sannolikt budgeteras då rätt tid redan från start innan denna tid prissätts.


Steg 4. Konsolidera grunddata till första versionen av ett lokalregister som nu kan kalibreras och prissättas ! Hur mycket tid krävs realistiskt för att utföra rätt kvalitet av exakt vad? Vi har en nu grunddata och samlad erfarenhet att utgå ifrån.


Steg 5. Följ upp leverans av tid ! Saknas historisk data blir det därför en killgissning på köparens marknad. Vad är en bra eller skälig balans mellan tid per kvalitet och typ av yta? Därför är en förstudie och/eller kalibreringsperiod att rekommendera. Att göra en förstudie och mäta faktisk tidsåtgång och eventuella avvikelser är idag enkelt om man använder digitala verktyg som automatisk tar fram aktuellt och korrekt underlag för båda parter. Vi rekommenderar detta! Gör rätt från början! I andra branscher som inom it-branschen med Service Level Agreements tillämpas ibland en kalibreringsperiod under den första perioden för att se hur mycket tid det faktiskt tar att avverka viss kvalitet per typ av yta. Är tiden skälig? Hur mycket överleverans versus underleverans? Uppdatera lokalregistret? Justera budget och eller kontrakt?Steg 6. Följ upp leverans av kvalitet ! Digitala kartor bör upprättas och förfinas kontinuerligt inför varje avtal. Om budgeten för uppdraget är för liten måste frekvens (tid) per yta och/eller kvalitetskraven sänkas för att uppnå rätt pris. En dialog om rätt prissättning styrs alltid av köparen. En felaktig uppskattad av tid från start skapar alltid ett olönsamt kontrakt för leverantören, innan det ens har startat. Med möjlighet att digitalt beskriva uppdraget blir det enklare för parterna att uppskatta faktisk avverkningsgrad.


Steg 7 Justera avtalet inom budget ! Tillsammans kan köpare och leverantör inom samma budget justera avtalet avseende frekvens, kvalitet och omfattning. När samma variabel dyker upp kanske parterna måste enas om ett utökat och / eller omförhandlat kontrakt. Går det inte leverera inom skälig budget är FairPLay i farozonen.


Steg 8. Bli vinnare tillsammans! Med rätt data från början, blir en bra upphandling och förstudie i princip samma projekt. Görs detta rätt från början speglar upphandlingen det operativa grundschemat från början. Köpare och leverans har samma data fast tittar på denna från olika håll. Avista Time har digitaliserat alla operativa processer för städbranschen. Det representerar det nya normala. Det finnns inget lönsamt alternativ till detta idag. Alternativet blir sämre, kostar mer och leder till konflikt. Det som är digitalt kan analyseras vilket leder till ökad produktivitet och fortsatt innovation. Alla ska ha rätt förutsättningar till att göra ett bra arbete. Vi vill hjälpa dig att göra en bra upphandling, prissätta och/eller teckna ett bra kontrakt. Kontakta oss for mer information! Avista Time

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page